Legnicki teatr w projekcie edukacyjnym TISZ - Teatr i Szkoła

  • Drukuj
We wrześniu startuje nowy edukacyjny projekt teatralny, który przez cały sezon legnicka scena realizować będzie wspólnie z młodzieżą i nauczycielami Zespołu Szkół nr 2 w Legnicy (VI LO i Gimnazjum nr 1). Teatr Modrzejewskiej jest jedną z ośmiu polskich scen, którym organizatorzy z Instytutu Teatralnego w Warszawie powierzyli realizację projektu TISZ.

Projekt Teatr i Szkoła (TISZ) realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po bardzo udanym legnickim Lecie w Teatrze, które finansowane było z tego samego źródła, to kolejny centralny projekt edukacyjny, którego organizatorzy powierzyli legnickiej scenie dramatycznej. Nie ma w tym przypadku, bo Teatr Modrzejewskiej od wielu lat prowadzi liczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Po raz pierwszy jednak programem całorocznej edukacji teatralnej objęci zostaną nie wybrani (chętni), ale cała społeczność jednego z legnickich zespołów szkół.

Legnicki TISZ realizowany będzie przy współudziale pedagogów z VI LO i Gimnazjum nr 1 (koordynator szkolny - polonistka Jolanta Rybiewska).

– Są w Legnicy szkoły, które od lat same prowadzą zajęcia z edukacji kulturalnej, w tym teatralnej, mają klasy dziennikarskie itp. My wybraliśmy zespół szkół znajdujący się na betonowym blokowisku mieszkaniowym Kopernik, któremu warto w tym pomóc – objaśnia wybór partnera projektu Joanna Rostkowska, teatralny koordynator całości.

Zajęcia edukacyjne (m.in. w grupie dziennikarsko-promocyjnej) prowadzone będą zarówno na terenie szkoły, jak i na legnickich scenach teatralnych. Ich finałowym akcentem będzie stworzenie i wystawienie sztuki teatralnej, co nastąpi w Warszawie podczas przyszłorocznego czerwcowego TISZ FEST-u - teatralnego święta, podczas którego poszczególni partnerzy zaprezentują efekty swojej współpracy: powstałe spektakle, plakaty, najlepsze recenzje itp.

Zanim jednak dojdzie do finału legnicka młodzież będzie miała okazję do poznania uczestników projektu z dwóch innych ośrodków uczestniczących w projekcie. Wiosną do Legnicy przyjedzie grupa uczestników TISZ realizowanego przez Teatr Współczesny w Szczecinie, zaś legniczanie wyjadą w odwiedziny do uczestników projektu realizowanego przy Teatrze Dramatycznym im. Horzycy w Toruniu. Młodzież uczestnicząca w wyjazdach będzie miała zatem okazję zobaczyć spektakl teatru spoza swojego miejsca zamieszkania i nauki.

Grzegorz Żurawiński
Projekt Teatr i Szkoła (TISZ)

realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury obejmuje działania z dziedziny pedagogiki teatralnej, realizowane w ramach partnerstwa między teatrem a szkołą w trakcie sezonu teatralnego. Inspiracją dla projektu TISZ było berlińskie przedsięwzięcie TUSCH (Theater und Schule), które już od  jedenastu lat wzbogaca berliński krajobraz edukacji kulturalnej, obejmując coraz szerszy krąg zainteresowanych.

TISZ zakłada powstanie innowacyjnego modelu partnerstwa między teatrami i szkołami. Jego główną ideą jest nawiązanie współpracy między teatrami a liceami ogólnokształcącymi, gimnazjami i szkołami podstawowymi oraz intensyfikacja dialogu między uczniami i artystami teatru. Zamiast aspektów teoretycznych projekt TISZ proponuje przede wszystkim działania praktyczne, realizowane przy użyciu języka żywego teatru.

Projekt TISZ ma charakter konkursu. Do udziału w projekcie może zgłosić się każdy teatr, który przedstawi interesujący, nawiązujący do profilu danej sceny program współpracy z lokalną szkołą, w ramach którego jak najwięcej uczniów zostanie objętych działaniami pedagogiczno-teatralnymi.

W sezonie 2009/2010 w projekcie TISZ uczestniczy osiem teatrów: Teatr Polski w  Bydgoszczy, Teatr im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi, Tatr Współczesny w Szczecinie, Teatr im. Horzycy w Toruniu, Teatr im. Szaniawskiego w Wałbrzychu.