Drukuj
Po obejrzeniu 77 przedstawień teatrów z całej Polski komisja artystyczna I edycji Programu Teatr Polska podjęła w dniu 3 czerwca decyzję o udzieleniu rekomendacji artystycznych 20 spektaklom, które kwalifikuje tym samym do drugiego etapu programu. Wśród nich jest „Szaweł” Roberta Urbańskiego w reż. Jacka Głomba, spektakl Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z roku 2004.

Komisja Artystyczna I edycji Programu Teatr Polska w składzie: Zenon Butkiewicz - Przewodniczący, Magda Grudzińska, Marta Keil, Joanna Puzyna-Chojka, Marzena Sadocha odbyła dwa posiedzenia w dniach 2 i 3 czerwca.

Po obejrzeniu 77 przedstawień zakwalifikowanych do programu, biorąc pod uwagę poziom artystyczny zgłoszonych spektakli oraz to, w jakim stopniu realizowały one podstawowe założenia i cele programu, tj.:
- umożliwienie dostępu do ciekawego repertuaru szerszej publiczności,
- dotarcie do środowisk pozbawionych kontaktu z twórczością teatralną,
- zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny
- wykorzystywanie kulturotwórczej i edukacyjnej siły teatru,
- zwrócenie uwagi widzów na teatr jako ważne medium rozmowy o współczesnym świecie,

komisja podjęła w dniu 3 czerwca decyzję o udzieleniu rekomendacji artystycznych 20 spektaklom, które kwalifikuje tym samym do drugiego etapu programu.

Lista spektakli zarekomendowanych:(„Rekomendacje Komisji Artystycznej Programu Teatr Polska” e-teatr.pl, 8.06.2009)Od redaktora serwisu:

Pilotażowy program "Teatr Polska", którego celem jest ułatwianie publiczności z małych miast dostępu do oferty teatralnej, realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (instytucja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Zdaniem szefa tej instytucji Macieja Nowaka bardzo wielu Polaków mieszkających na wsiach i w małych miasteczkach nie ma dostępu do teatrów. Właśnie dlatego organizatorzy projektu "Teatr Polska" uznali, że rozwiązaniem mogą być gościnne spektakle teatrów z dużych miast, organizowane w małych miejscowościach. W ramach pierwszej edycji projektu "Teatr Polska" sfinansowane zostaną koszty objazdów po Polsce 16 teatrów.