W Polsce trwa świadomy, metodyczny demontaż kolejnych teatrów, a ta sytuacja wymaga natychmiastowego zaangażowania całego środowiska – taka diagnoza jest punktem wyjścia dla dyskusji, która we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol rozpocznie się w poniedziałek 12 czerwca o godz. 16.00. Jednym z jej uczestników będzie szef legnickiej sceny Jacek Głomb.
 
Panel dyskusyjny "Teatr. Stan krytyczny" zorganizowano z inicjatywy Publiczności Teatru Polskiego we Wrocławiu. "Debatę organizujemy w trybie pilnym, bo sytuacja teatrów publicznych w ostatnim czasie jest wyjątkowo zagrożona: świadomy, metodyczny demontaż kolejnych teatrów w Polsce (absurdalne zmiany dyrektorów, niszczenie zespołów, zmiany polityki i estetyki repertuarowej, wykorzystywanie teatru jako narzędzia politycznej władzy i urzędniczej wszechmocy) – wymaga natychmiastowego ponadśrodowiskowego zaangażowania" - czytamy w posłaniu organizatorów.
 
Zaproszenie do debaty skierowano do ludzi teatru z całej Polski – artystów, aktorów, dyrektorów wszystkich teatrów w Polsce, ludzi zarządzających kulturą, znawców systemów organizacji teatrów w Europie, widzów, którym los teatrów nie jest obojętny, ministerialnych i samorządowych urzędników oraz polityków.
 
"Chcemy podczas wspólnego spotkania przedyskutować konieczne zmiany systemowe i proceduralne związane z wyborem dyrektorów teatrów publicznych oraz zaktualizować, o nowe rozwiązania, katalog dobrych praktyk w tej sprawie" - czytamy w zaproszeniu. 
 
Poniedziałkowy panel jest kontynuacją debaty "Kultura w stanie zagrożenia", na której padło wiele ważnych tropów do wspólnego przedyskutowania. Podsumowaniem czerwcowego spotkania we wrocławskim Capitolu ma stać się LIST OTWARTY CAŁEGO ŚRODOWISKA DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z propozycjami zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
Grzegorz Żurawiński