Na prośbę wicemarszałka Radosława Mołonia punkt dotyczący zmiany statutu Teatru Modrzejewskiej został zdjęty z porządku obrad poniedziałkowej (26 marca) sesji legnickiej rady miejskiej. Z wnioskiem o wykreślenie głosowania nad zmianą statutu legnickiej sceny wystąpił przewodniczący rady miejskiej Ryszard Kępa. Radni zgodnie go poparli. Pisze Paweł Jantura.

- Wicemarszałek Radosław Mołoń oficjalnie zwrócił się do mnie o to, żebyśmy odłożyli dyskusję i głosowanie nad zmianami w teatralnym statucie. Otrzymałem też pismo od dyrektora Jacka Głomba – mówi przewodniczący Ryszard Kępa.

Przypomnijmy, że ponad tydzień temu wicemarszałek Radosław Mołoń zaproponował zmiany w statutach trzech dolnośląskich teatrów, w tym Teatru Modrzejewskiej. Sprowadzały się m.in. do rozdzielenia funkcji dyrektora na dyrektora naczelnego i artystycznego.

Na wskutek otwartego sprzeciwu środowisk artystycznych Radosław Mołoń szybko jednak z tego pomysłu się wycofał i zapowiedział „szeroką konsultację społeczną proponowanych zmian”. Kontrowersyjna reforma nie spodobała się też Platformie Obywatelskiej, która z SLD tworzy koalicję rządzącą województwem. Przypomnijmy, że Mołoń jest szefem dolnośląskich struktur Sojuszu.

(Paweł Jantura, „Radni nie zajęli się teatralnym statutem”, www.lca.pl, 26.03.2012)