Świetna wiadomość nadeszła z Warszawy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozstrzygnął odwołanie legnickiego teatru i przyznał 400 tys. zł dotacji na rozpoczęty w br. cykl artystyczny nazwany „Teatrem opowieści”.

Obliczony na trzy lata program, którego podstawę ideowo-artystyczną stanowił opublikowany w styczniu br. „Manifest kontrrewolucyjny”  Jacka Głomba, Katarzyny Knychalskiej, Krzysztofa Kopki i Roberta Urbańskiego, jest już realizowany. Zapoczątkowały go dwie pierwsze tegoroczne premiery: „Inny chłopiec” Willy’ego Rusella w adaptacji Krzysztofa Kopki i Pawła Palcata, w reżyserii tego drugiego oraz „Iwanow” Antoniego Czechowa w reżyserii Linasa M. Zaikauskasa.

400 tys. zł ministerialnej dotacji na jego realizację to bardzo znacząca kwota. Wystarczy wspomnieć, że to najwyższa dotacja przyznana w procedurze odwoławczej i jedna z najwyższych w ogóle, jakiej MKiDN udzieliło w bieżącym roku na krajowe projekty realizowane w dziale „Wydarzenia artystyczne – teatr i taniec”.

Dodajmy, że wcześniej ministerialną dotację w wysokości 87 tys. zł otrzymała druga edycja Festiwalu Teatru Nie-Złego w Legnicy, której pierwsza z czterech odsłon startuje już za niespełna miesiąc (21-22 kwietnia).

Dotacja dla „Teatru opowieści” jest potwierdzeniem zaufania dla propozycji programowych legnickiego teatru. Przypomnijmy, że w latach 2009-2011 trzyletni grant ministerialny na łącznie 900 tys. zł (po 300 tys. zł rocznie) otrzymał projekt „Teatr, którego sceną jest Miasto”. Takim wieloletnim finansowaniem ministerialnym objęto wówczas zaledwie pięć programów artystycznych realizowanych w naszym kraju.

Grzegorz Żurawiński