Nie milkną echa po czwartkowej konferencji na której Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zapowiedział zmiany w dolnośląskich teatrach. Autorskim pomysłem samorządu jest podział na dyrektora naczelnego i artystycznego. Zespół wrocławskiego Teatru Polskiego zapowiada protest. Piszą: KAK, JK, MIS.

- Ogłosimy konkurs na profesjonalnych menedżerów, zarządzających i gospodarujących finansami - wyjaśniał Mołoń. Dyrektorowie, których zmiany mają dotyczyć - Ewa Michnik (Opera Wrocławska), Krzysztof Mieszkowski (Teatr Polski we Wrocławiu) i Jacek Głomb (Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy), o pomyśle dowiedzieli się z mediów.

Zgodnie w planami wicemarszałka, dyrektor artystyczny zostanie wyznaczony po wskazaniu odpowiedniej osoby przez dyrektora naczelnego, który wygrał konkurs. Z decyzją nie zgadzają aktorzy. - Jej konsekwencją może być przekształcenie dolnośląskich teatrów w teatry komercyjne - tłumaczą.

Zespół Teatru Polskiego zapowiada protest - po każdym spektaklu jeden z aktorów odczyta stanowisko aktorów i poprosi publiczność o wsparcie w postaci pisania mejli do marszałka.

Widzowie usłyszą takie zdania: "Chyba nikt nie przypuszczał, jak szybko w samorządowych głowach pojawi się pomysł, żeby przekształcić publiczne teatry repertuarowe w sceny komercyjne. Niestety to nie jest żart. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń już nie tyle uchylił, ale otworzył szeroko drzwi dla takiej możliwości, proponując odpowiednie zmiany w statutach. A rzecz dotyczy trzech najważniejszych dolnośląskich teatrów: Opery Wrocławskiej, Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatru Polskiego we Wrocławiu. Co więcej, wszystko odbywa się bez żadnych konsultacji z zespołami, a dyrektorzy tych scen dowiedzieli się o tym z mediów. Czy to jest demokracja? Czy Dolnoślązacy nie będą mieli żadnej alternatywy wobec zalewającej nas komercji? Czy zabrano nam, Wam podstawowe prawo - prawo wyboru? Proszę państwa nie pozwólmy na to. Wesprzyjcie nas w naszym sprzeciwie. Miejmy wybór".

(KAK, JK, MIS , „Aktorzy mówią "nie" pomysłowi marszałka. Będzie protest”, www.gazetawroclawska.pl, 17.03.2012)