Zakończył się kilkumiesięczny nowatorski projekt „Duszno”, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy, a finansowany przez Fundację Rosa z Wrocławia. Przedsięwzięcie miało charakter artystyczny i terapeutyczny, a chodziło o przełamanie oparów przed pomaganiem ludziom z zaburzeniami psychicznymi. Pisze SR.

Uczestnikami było piętnaścioro uczniów szkól średnich i studentów z Legnicy. Koordynację zapewniali: Katarzyna Kaźmierczak, aktorka legnickiego teatru i zarazem terapeutka, Adela Bigosińska oraz Zbigniew Dawid, którzy odpowiadali za „fotograficzną” część projektu.

- W listopadzie ub. r. wybraliśmy grupę 15 młodych legniczan, którym zaoferowaliśmy możliwość nowatorskiego podejścia do problemu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, bo to jest nadal temat tabu – mówi Adela Bigosińska. – Oprócz tego z aktorami legnickiego teatru oraz czterema podopiecznymi z problemami psychicznymi z Grupy „Pogotowie Teatralne” zrealizowaliśmy i wystawiliśmy na początku grudnia 2011 spektakl „Zimo – Duszno” („Zimno, duszno mi” Pawła Kamzy – przyp.@KT)

Drugi nurt tworzyły warsztaty z grupą 15 młodych ludzi, którzy w czasie trzech trzygodzinnych spotkań starali się odnaleźć własną perspektywę pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze spontanicznie formułowanych definicji stworzono następnie broszurę pod tytułem „Skutecznik, czyli o skutecznym pomaganiu”. Jest ona ozdobiona fotogramami uczestników warsztatów.

- Zależało nam, aby zwrócić ich uwagę nie tyle na efekt w postaci zdjęcia, ile na sam proces twórczy i emocje jakich w tym czasie doznają – dodaje Adela Bigosińska. – W konsekwencji liczyliśmy na ukształtowanie większej wrażliwości uczestników na problemy innych ludzi, zwłaszcza tych z zaburzeniami psychicznymi.

- Gdy tylko dowiedziałem się o tym pomyśle, uznałem, że musimy go wesprzeć, bo idea pomocy słabszym lub niepełnosprawnych jest istotą działania naszej fundacji – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa z Wrocławia.

(SR, „Jak pomagać bliźnim z zaburzeniami psychicznymi?”, www.lca.pl, 17.03.2012)