W poniedziałek 9 stycznia na legnickiej Scenie im. Ludwika Gadzickiego odbędzie się pokaz warsztatowy Klubu Gońca Teatralnego w ramach projektu Scena Improwizacji. Grupa młodzieżowa zaproponuje widzom „Spotkanie. Improwizacje na dwanaście scen”. Początek o 17.00. Wstęp wolny.

To nowy projekt z zakresu edukacji teatralnej, którą w legnickim teatrze siódmy sezon prowadzi miejscowe Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych.  Po raz pierwszy młodzi uczestnicy zajęć  w Gońcu Teatralnym zmierzyli się ideą i praktyką scenicznej improwizacji. Pokaz dla publiczności, który przygotowali pod artystyczną opieką Katarzyny Kaźmierczak i Dariana Wiesnera, to tzw. „work in progress” (praca w toku).

Podczas czterech miesięcy (wrzesień 2011 – styczeń 2012) uczestnicy warsztatów) zajmowali się pojęciami „spotkania” i „kontaktu”. Postawili sobie pytanie: „Jak oraz za pomocą czego można się kontaktować?” Zainteresowali się pojęciami:  „teatru, jako spotkania”, „zespołu teatralnego” oraz „treningu aktorskiego”.

- Dyskusje, które są integralną częścią zajęć, były pretekstem do wyboru sytuacji „spotkań” z życia codziennego, które wprowadziliśmy na scenie. Dzięki treningowi z  improwizacji teatralnej sytuacje przeniesione zostały z pola wyobraźni w żywe działanie, gdzie będzie można je przeżyć razem z widownią, przybierając różne postawy, wcielając się w różne postaci. Głos otrzymają także widzowie. Będę mieli możliwość ingerowania w życie na scenie  - objaśnia koordynatorka teatralnej edukacji Joanna Rostkowska.

Podczas prezentacji „Spotkanie. Improwizacje na dwanaście scen” na scenie wystąpią: Kinga Żuk, Łukasz Pazgan, Ewa Masłowska, Tamara Kostrz, Kasia Leligdowicz, Aleksandra Garstka, Klaudia Kasperska, Agnieszka Karczewska, Dorota Błońska, Ania Rudkowska, Maja Zaczyńska, Kinga Żuk, Adrianna Ludwig, Norbert Kosmatko, Aleksandra Zaczyńska.

(ż)