Epidemia koronawirusa. Pandemia i związane z nią ograniczenia od początku uderzają w kulturę i ludzi z nią związanych. - Jak wyglądają plany wsparcia tego środowiska? - pyta ministra kultury w swojej interpelacji poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski, były dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Poniżej tekst interpelacji.


Szanowny Panie Ministrze,

kroki podjęte w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i narastaniu liczby zarażonych, choć w pełni uzasadnione, z dnia na dzień odebrały artystom źródło dochodów. Odwołane spektakle, koncerty, wydarzenia kulturalne, zamknięte muzea i galerie, kina, filharmonie - brak perspektyw zarobkowych uniemożliwia dziś artystom i pracownikom związanym ze sztuką godne funkcjonowanie. Lwia bowiem ich część prowadzi własną działalność gospodarczą lub zatrudniona jest na umowach cywilnoprawnych. W dobie epidemii koronawirusa, dobie zamkniętych instytucji kultury, oznacza to dla większości z nich nawet całkowite pozbawienie zarobków.

Poważne straty finansowe, jakie każdego dnia ponoszą artyści, instytucje kultury oraz ich pracownicy w wyniku wybuchu w Polsce epidemii wirusa SARS-CoV-2, wymagają podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych i kompleksowych działań. Dlatego też cieszą sygnały wsparcia artystów ze strony rządu w ramach projektu "tarczy antykryzysowej". Są one jednak na ten moment za mało jasne i klarowne. Przedłużająca się sytuacja niepewności finansowej oraz braku twardych deklaracji, co do niezbędnej już dziś, "ludziom kultury", pomocy, pozostawia artystów oraz wszystkich pracowników branży kultury zatrudnionych na mocy umów cywilnoprawnych w bardzo trudnej sytuacji. Zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa w obliczu epidemii to konieczność.

W związku z zapowiedziami pomocy artystom i instytucjom kultury, chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

1) Jaka część środków z projektu "tarczy antykryzysowej" przeznaczona zostanie na zapowiadane wsparcie artystów i osób zatrudnionych w branży kulturalnej?
2) Jakie jest dokładne planowane przeznaczenie tych środków? W jaki sposób i kto będzie się mógł o nie ubiegać?
3) Czy w planowaniu form wsparcia uwzględnione zostały zapomogi dla artystów od wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych niezrealizowanych z powodu epidemii koronawirusa?
4) Czy przewiduje się rekompensaty dochodów od odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło?
5) O jakiej wysokości zapomogi z Funduszu Promocji Kultury w obliczu stanu epidemii w Polsce będą mogli zabiegać artyści?
6) Jakie działania podjęte zostaną, by wspomóc funkcjonowanie publicznych instytucji kultury po epidemii? Jaką kwotę zamierza się na to przeznaczyć?